Framtiden för Borgås kulturmiljöer diskuteras under kulturkaféet 20.5.2021