Skip to content

Festlig glans a la Jukka Rintala

15.11. - 21.12. Modedesigner Jukka Rintala är känd framför allt för sina unika och vackra aftonklänningar, men han skapar också unikp...

Näyttely: Come To Finland - 100 vuotta matkailua Suomessa

16.11. - 10.12. Come to Finland -matkailujulistenäyttely Kulmassa 17.11.-10.12.

Invigningsveckan för Vårberga bildningscentrum

20.11. - 24.11. Vi firar invigningen av det nya bildningscentrumet under en hel vecka. Välkommen att bekanta dig med allas gemensamma...

Haiko Gårds vinkväll

23.11. - 23.11. Haikon Kartanon teemoitetuissa viini-illoissa alan asiantuntija kuljettaa iltaa ja Haikon keittiömestari kertoo menus...

What´s Up?

23.11. - 08.01. Borgå högstadieskolors gemensamma Finland 100 -bildkonstutställning i köpcentret Lundi 24.11.2017-9.1.2018.

Borgå julöppning

25.11. - 25.11. Julgubben anländer till båthamnen kl. 11 och leds av FBK:s fackelbärare längs åstranden genom Runebergsparken till Lu...

Nu har man möjlighet att påverka innehållet i miljöhälsovårdens tillsynsplan

23.11.2017 Miljöhälsovårdens tillsynsplan för år 2018 håller på att beredas. Tillsynsplanen beskriver tyngdpunktsområdena och må...

Konstutställningar med finländska landskap

23.11.2017 I Konsthallen i Borgå visas i månadsskiftet november–december Anne Sunilas utställning Wonderland. Sunila färdigställ...

Tomterna i Borgå väckte intresse

23.11.2017 Borgå stad bjöd ut egnahemstomter i sex olika områden under ansökningsomgången i oktober-november.

Den äldsta delen i Hindhår bildningscentrum rivs

22.11.2017 Konditionsundersökningen som gjordes i Hindhår bildningscentrum har blivit färdig och den behandlades i bildningscent...

Borgå stad vill skapa goda verksamhetsförutsättningar såväl för företagare som startar upp sin verksamhet,  som för sådana som redan verkar här och sådana som funderar på att etablera sig i Borgå.