Främjande av välfärd och hälsa

Kommunens uppgift är att erbjuda alla sina invånare likadana förutsättningar för ett sunt liv. Att främja välfärd och hälsa och att minska skillnaderna i hälsa hör till kommunens alla sektorer.

Att främja hälsa betyder all den verksamhet som förbättrar hälsan och funktionsförmågan samt minskar hälsoproblemen och skillnaderna i hälsa mellan olika befolkningsgrupper. Detta innebär att man systematiskt påverkar förutsättningar för hälsa och välfärd, såsom levnadssätt och livskompetens, levnadsförhållanden och livsmiljö samt tillgången på tillräckliga tjänster.

Välfärdsberättelse

Välfärdsberättelsen är ett arbetsredskap och ett offentligt dokument som anknyter främjandet av välfärd och hälsa till en del av planeringen av kommunernas verksamhet och ekonomi och av kommunernas ledning och beslutsfattande. Berättelsen lyfter fram välfärdens tväradministrativa bakgrundsfaktorer, styrkor och utvecklingsbehov. Den hjälper kommunerna att fullgöra skyldigheterna i hälso- och sjukvårdslagen.

Borgå stads välfärdsberättelsen årsrapport 2020

Borgå stads välfärdsberättelsens årsrapport 2019

Borgå stads välfärdsberättelses årsrapport 2019, länk till den elektroniska välfärdsberättelsen

Välfärdsberättelsens åtgärdsplan för befrämjandet av välfärd och hälsa 2019-2021

Borgå stads välfärdsberättelse 2017-2021

Borgå stads välfärdsrapport 2017-2018