Fortsatta åtgärder i Linnankosken lukio för förbättrande av inomhusluften