Förtroendevaldas bindningar

14.3.2018

Ahola Riitta, ledamot i stadsutvecklingsnämnden

 • Inget att anmäla.

Andersson Christer, ersättare i stadsstyrelsen, ledamot i stadsutvecklingsnämnden

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Pellinge Fbk, styrelsemedlem.
 • Pellinge Ungdomsförbund rf.. styrelsemedlem.
 • Stor-Pellinge Enskilda väglag, styrelsemedlem.
 • Stor-Pellinge Skifteslag Holmar, Jordområden och Fiskelag, styrelsemedlem. 

Inget annat att anmäla. 

Antas Camilla, ledamot i stadsutvecklingsnämnden

 • Inget att anmäla.

Björkman Patrik, ledamot i stadsutvecklingsnämnden, ersättare i stadsstyrelsen

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, övriga uppdrag (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • BB Kuljetus Oy, verkställande direktör/ägare.
 • PAB Group, företagare. 

Inget annat att anmäla. 

Blomqvist Tom, ledamot i byggnads- och miljönämnden

 • Inget att anmäla. 

Blomqvist Ove, ersättare i byggnads- och miljönämnden

 • Inget att anmäla. 

Blomqvist-Valtonen Elin, ledamot i stadsstyrelsen

 • Inget att anmäla.

Chanth Tatu, ersättare i byggnads- och miljönämnden

Inget att anmäla. 

Eskola Tapani, social- och hälsovårdsnämndens ordförande

 • Inget att anmäla.

Green Tuomas, ersättare i stadsutvecklingsnämnden

 • Inget att anmäla. 

Grönman Jarmo, stadsutvecklingsnämndens ordförande 

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, företrädare utnämnd av staden

 • Borgå A-bostäder Ab, styrelsemedlem.
 • Kiinteistö Oy A-Lukaali Oy, styrelsemedlem.
 • Fastighets Ab Hansavägen 10, styrelsemedlem.
 • Bostads Ab Suomentalo, styrelsemedlem. 

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, övriga uppdrag (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Borgå Bryggeri Ab, styrelsens ordförande.
 • JG-Kiinteistöt Oy, styrelsens ordförande.
 • Jomer Oy, styrelsens ordförande.
 • Pocatello Oy, styrelsens ordförande.
 • Asunto Oy Porvoon Maalaiskunna Meriharju, styrelsens ordförande.
 • Kiinteistö Oy Mannerheiminkatu 16, styrelsens ordförande.
 • Kiinteistö Oy Yrittäjäntie 6, styrelsemedlem.
 • Asian Food House Oy, styrelsemedlem.
 • Oy Rukafun Ab, verkställande direktör.
 • Kiinteistö Oy Västerviken, ersättare i styrelsen. 

Inget annat att anmäla.

Grönqvist Jerker, ersättare i stadsutvecklingsnämnden

 • Inget att anmäla.

Grönroos Niklas, ersättare i byggnads- och miljönämnden

 • Inget att anmäla. 

Hammarström Markus, ersättare i stadsstyrelsen, bildningsnämndens vice ordförande

 • Inget att anmäla.

Hanska Sirpa, revisionsnämndens ordförande

 • Inget att anmäla. 

Henttala Eero, centralvalnämndens vice ordförande 

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, övriga uppdrag (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Porvoon maataloustuottajat, styrelse 

Betydande förmögenhet.

 • Lantgård. 

Hiltunen Mikael, svenskspråkiga utbildningssektionens vice ordförande

 • Inget att anmäla. 

Hirvilammi Tuuli, ersättare i stadsstyrelsen

 • Inget att anmäla. 

Hjelt Nea, ersättare i stadsstyrelsen, finskspråkiga utbildningssektionens ordförande

 • Inget att anmäla. 

Impiö Jussi, ledamot i byggnads- och miljönämnden

 • Inget att anmäla. 

Ingelin Tom, ersättare i stadsutvecklingsnämnden

 • Inget att anmäla. 

Jalonen Jaakko, stadsstyrelsens ordförande 

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, övriga uppdrag (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Jaakko Jalonen Oy, verkställande direktör och styrelsens ordförande.

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Porvoon Tarmo r.y., ordförande.
 • Porvoon Urheilun Tuki r.y., ordförande. 

Inget annat att anmäla. 

Kanervala Tuomas, revisionsnämndens vice ordförande 

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, övriga uppdrag (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Accuscore Oy, sportanalytik, verkställande direktör.
 • Kanervala Oy, konsultering, verkställande direktör.
 • Hakako Oy, konsultering, verkställande direktör.
 • WOS Finland Oy, It-tjänster, styrelsens ordförande. 

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Kerkkoon Urheilijat, direktionsmedlem.
 • Centerns kommunalorganisation i Borgå, ordförande för direktionen. 

Inget annat att anmäla. 

Karén Laura, ledamot i stadsutvecklingsnämnden

 • Inget att anmäla. 

Karlsson Anette, ledamot i stadsstyrelsen

 • Inget att anmäla. 

Keskitalo Markus, ersättare i byggnads- och miljönämnden

 • Inget att anmäla. 

Kilpirinne Ritva, ledamot i stadsutvecklingsnämnden

 • Inget att anmäla. 

Knuuttila Hilkka, ersättare i byggnads- och miljönämnden

 • Inget att anmäla. 

Korhonen Anne, ledamot i bildningsnämnden 

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, övriga uppdrag (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Konekor Oy, ekonomichef och ersättare i styrelsen.
 • Pro-Machine Finland Oy, ersättare i styrelsen.
 • Östnylands Andelsbank, medlem i revisionsutskottet. 

Inget annat att anmäla. 

Korpi Marianne, ersättare i stadsstyrelsen

 • Inget att anmäla. 

Koskenniemi, Jaana, ersättare i stadsutvecklingsnämnden

 • Inget att anmäla. 

Kulju Mikael, svenskspråkiga utbildningssektionens ordförande

 • Inget att anmäla. 

Lankia Outi, ledamot i stadsstyrelsen 

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • MLL Uusi Porvoo, vice ordförande. 

Inget annat att anmäla. 

Larke Annamari, ersättare i byggnads- och miljönämnden

 • Inget att anmäla. 

Leinonen Satu, ersättare i byggnads- och miljönämnden

 • Inget att anmäla. 

Lund Bodil, ledamot i stadsstyrelsen 

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, företrädare utnämnd av staden (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Oy Point college Ab.
 • Oy Peiponaho.
 • Oy Porvoon Suolapuro.
 • Borgå folkakademi.

Inget annat att anmäla. 

Lundqvist Anna-Stiina, stadsstyrelsens andra vice ordförande

 • Inget att anmäla. 

Lönnfors Hanna, ersättare i stadsstyrelsen

 • Inget att anmäla. 

Metsola Silja, ersättare i stadsstyrelsen 

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, företrädare utnämnd av staden (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Borgå Event Factory Ab, styrelsemedlem.

Inget annat att anmäla. 

Mountraki Päivi, ersättare i stadsutvecklingsnämnden 

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Förbundet för Ungdomsbostäder, styrelsemedlem.

Inget annat att anmäla. 

Nurmilaakso Leila, centralvalnämndens ordförande

 • Inget att anmäla. 

Nyholm Patrick, ledamot i byggnads- och miljönämnden

 • Inget att anmäla. 

Nylander Mikaela, stadsfullmäktiges ordförande

 • Inget att anmäla. 

Oksanen Jari, ersättare i stadsstyrelsen

 • Inget att anmäla. 

Opoja Misin, ersättare i byggnads- och miljönämnden

 • Inget att anmäla. 

Orava Hilkka-Leena, ledamot i byggnads- och miljönämnden

 • Inget att anmäla. 

Kauppi Oskari, ersättare i byggnads- och miljönämnden

 • Inget att anmäla. 

Pasanen Petri, ledamot i byggnads- och miljönämnden

 • Inget att anmäla.

Punnonen Petter, ersättare i stadsutvecklingsnämnden

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, övriga uppdrag (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Porvoon Kiitopiste Oy, servicestationsbransch, verkställande direktör.

Inget annat att anmäla. 

Pynnönen Kristel, vice ordförande i stadsutvecklingsnämnden

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, företrädare utnämnd av staden (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Borgå Energi

Inget annat att anmäla.

Riikonen Jere, stadsfullmäktiges andra vice ordförande

 • Inget att anmäla. 

Rosengren Anders, ledamot i stadsstyrelsen 

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, företrädare utnämnd av staden (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • A-Bostäder, viceordförande.
 • A-Lokal, Saatenkaari, styrelsemedlem.
 • Hansatie 10, styrelsemedlem.
 • Suomentalo, styrelsemedlem.
 • Kiinteistö Jousitie, styrelsemedlem.
 • Östra Nylands avfallsservice, styrelsemedlem.
 • Representantskapet i Stiftelsen för Östra-Nylands körövningsbana, medlem. 

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, övriga uppdrag (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Renum-Jackarby Vattenandeslag, ordförande och VD 

Betydande förmögenhet.

 • 39 ha åker och 42 ha skoga i Jackarby, Kreppelby och Sannäs. 

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Borgåbygdens ungdomsförbund, ordförande.
 • Borgå Sockens 4h, ordförande.
 • Borgå lokalvdelning för SLC-Nyland, ordförande.
 • Ryttars-Kvarnbacka enskilda väglag, ordförande.
 • Jackarby-Renum FBK, kassör.
 • Kommunorganisationen för SFP i Borgå, kassör. 

Inget annat att anmäla. 

Sigfrids Frida, ledamot i byggnads- och miljönämnden

 • Inget att anmäla. 

Siltakorpi Pasi, ledamot i byggnads- och miljönämnden 

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, företrädare utnämnd av staden

 • Porvoon Event Factory Oy, styrelsemedlem.

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Prästgårdsåkern-Järnböle invånareförening, styrelsemedlem.

Inget annat att anmäla. 

Spring Anita, byggnads- och miljönämndens vice ordförande

 • Inget att anmäla. 

Strandvall Ville, ersättare i byggnads- och miljönämnden

 • Inget att anmäla. 

Suhonen Mirja, ledamot i stadsutvecklingsnämnden

 • Inget att anmäla. 

Sundqvist Björn, ersättare i stadsstyrelsen, social- och hälsovårdsnämndens vice ordförande

 • Inget att anmäla. 

Svaetichin Elisabeth, byggnads- och miljönämndens ordförande 

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Styrelsen för Aktiastiftelsen, medlem.

Inget annat att anmäla. 

Sveholm Pehr, ledamot i stadsstyrelsen

 • Inget att anmäla. 

Söderberg Johan, ledamot i stadsstyrelsen 

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, företrädare utnämnd av staden (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Borgå Energi koncernen, ordförande i moderbolaget.
 • Borgå elnät Ab, styrelsemedlem.  

Betydande förmögenhet.

 • Fastighetsägare (½) i Mickelsböle och Pellinge sammanlagd andel 18 ha. 

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Borgå Akilles centralstyrelse, ordförande.

Inget annat att anmäla. 

Tallsten Sara, ersättare i stadsutvecklingsnämnden och byggnads- och miljönämnden

 • Inget att anmäla.

Tuomolin Ingalill, ersättare i stadsutvecklingsnämnden

 • Inget att anmäla. 

Uddström Marina, ersättare i byggnads- och miljönämnden 

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Församlingsråd, medlem.
 • Gemensamma kyrkofullmäktige, medlem.
 • Småföretagare.
 • Glädje Med Musik.

Inget annat att anmäla. 

Uski Nina, ledamot i stadsstyrelsen 

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, övriga uppdrag (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Mainostoimisto Pisara Oy, ägare/verkställande direktör.

Inget annat att anmäla. 

Valasti Matti, stadsfullmäktiges första vice ordförande 

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, företrädare utnämnd av staden (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Borgå Energi, styrelsens 1:a vice ordförande.
 • Borgå Elnät Ab, styrelsens ordförande.
 • Kokonhallen Ab, styrelsens vice ordförande. 

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Veteranishockeysällskapet Toldboys, ordförande. 

Inget annat att anmäla. 

Valtonen Mikko, ledamot i stadsutvecklingsnämnden

Inget att anmäla. 

Varpio Mika, ledamot i stadsutvecklingsnämnden 

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, övriga uppdrag (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Maisema-arkkitehtitoimisto Aistimaa, verkställande direktör 

Inget annat att anmäla. 

Westerlund Jaakko, finskspråkiga utbildningssektionens vice ordförande

 • Inget att anmäla. 

Virkki Tuula, ledamot i byggnads- och miljönämnden

 • Inget att anmäla. 

Von Schoultz Catharina, bildningsnämndens ordförande 

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Delegationen för Svenska kulturfonden, medlem.
 • Bildningsalliansen rf, styrelsemedlem.
 • Svenska Finlands folkting, ledamot. 

Inget annat att anmäla. 

Välimäki Markku, ledamot i stadsstyrelsen 

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, övriga uppdrag (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Pylkkö Group Oy, all laglig verksamhet, styrelseordförande. 

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Porvoon Hunters ry, ordförande.

Inget annat att anmäla.