Förtroendevaldas bindningar

18.5.2020

Ahola Hannu, ersättare i byggnads- och miljönämnden

 • Inget att anmäla.

Ahola Riitta, ledamot i stadsutvecklingsnämnden

 • Inget att anmäla.

Andersson Christer, ersättare i stadsstyrelsen, ledamot i stadsutvecklingsnämnden

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, övriga uppdrag (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Pellinge Skärgårdstjänst Ab, verkställande direktör/ägare.

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Pellinge Fbk, styrelsemedlem.
 • Stor-Pellinge Skifteslag Holmar, Jordområden och Fiskelag, styrelsemedlem.

Betydande förmögenhet.

 • Fastighetsägare 112 ha, Storpellinge.

Inget annat att anmäla.

Antas Camilla, ledamot i stadsutvecklingsnämnden

 • Inget att anmäla.

Björkman Patrik, ledamot i stadsutvecklingsnämnden, ersättare i stadsstyrelsen

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, övriga uppdrag (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Kokonhallen Ab, styrelseordförande.
 • FortyNine Group Oy, Ab, företagare.
 • Tmi: Bo Björkman, ägare
 • Porvoon Yrittäjätö/Borgå Företagare rf, styrelsemedlem.

Inget annat att anmäla.

Blomqvist Tom, ledamot i byggnads- och miljönämnden

 • Inget att anmäla.

Blomqvist Ove, ersättare i byggnads- och miljönämnden

 • Inget att anmäla.

Blomqvist-Valtonen Elin, ledamot i stadsstyrelsen

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, övriga uppdrag (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Careeria Oy, styrelsemedlem.

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Svenska Finlands Folkting, utskottsordförande, medlem i arbetsutskottet.
 • Stiftelsen Tre Smeder, delegations medlem.
 • Stiftelsen Arcada, medlem i förvaltningsrådet
 • SFP i Borgåbygden rf, ordförande.

Inget annat att anmäla.

Eskola Tapani, social- och hälsovårdsnämndens ordförande

 • Inget att anmäla.

Green Tuomas, ersättare i stadsutvecklingsnämnden

 • Inget att anmäla.

Grönman Jarmo, stadsutvecklingsnämndens vice ordförande

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, företrädare utnämnd av staden

 • Borgå A-bostäder Ab, styrelsemedlem.
 • Kiinteistö Oy A-Lukaali Oy, styrelsemedlem.
 • Fastighets Ab Hansavägen 10, styrelsemedlem.
 • Bostads Ab Suomentalo, styrelsemedlem.

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, övriga uppdrag (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Borgå Bryggeri Ab, styrelsens ordförande.
 • JG-Kiinteistöt Oy, styrelsens ordförande.
 • Jomer Oy, styrelsens ordförande.
 • Pocatello Oy, styrelsens ordförande.
 • Asunto Oy Porvoon Maalaiskunna Meriharju, styrelsens ordförande.
 • Kiinteistö Oy Mannerheiminkatu 16, styrelsens ordförande.
 • Kiinteistö Oy Yrittäjäntie 6, styrelsemedlem.
 • Asian Food House Oy, styrelsemedlem.
 • Oy Rukafun Ab, verkställande direktör.
 • Kiinteistö Oy Västerviken, ersättare i styrelsen.

Inget annat att anmäla.

Grönqvist Jerker, ersättare i stadsutvecklingsnämnden

 • Inget att anmäla.

Grönroos Niklas, ersättare i byggnads- och miljönämnden

 • Inget att anmäla.

Hammarström Markus, ersättare i stadsstyrelsen, bildningsnämndens vice ordförande

 • Inget att anmäla.

Hanska Sirpa, revisionsnämndens ordförande

 • Inget att anmäla.

Henttala Eero, centralvalnämndens vice ordförande

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, övriga uppdrag (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Porvoon maataloustuottajat, styrelse

Betydande förmögenhet.

 • Lantgård.

Hiltunen Mikael, svenskspråkiga utbildningssektionens vice ordförande

 • Inget att anmäla.

Hirvilammi Tuuli, stadsfullmäktiges andra ordförande

 • Inget att anmäla.

Hjelt Nea, ersättare i stadsstyrelsen, finskspråkiga utbildningssektionens ordförande

 • Inget att anmäla.

Impiö Jussi, ledamot i byggnads- och miljönämnden

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, övriga uppdrag (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Porvoon Energia, ersättare i styrelsen
 • Fuzu Oy, ledamot i styrelsen 

Inget annat att anmäla.

Ingelin Tom, ledamot i stadsutvecklingsnämnden

 • Inget att anmäla.

Jalonen Jaakko, stadsstyrelsens ordförande

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, övriga uppdrag (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Jaakko Jalonen Oy, styrelsens ordförande och verkställande direktör.

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Samkommunen för yrkesutbildnng i Östra Nyland, styrelsens orförande.

Inget annat att anmäla.

Kanervala Tuomas, revisionsnämndens vice ordförande

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, övriga uppdrag (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Accuscore Oy, sportanalytik, verkställande direktör.
 • Kanervala Oy, konsultering, verkställande direktör.

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Kerkkoon Urheilijat, direktionens ordförande.
 • Centerns kommunalorganisation i Borgå, direktionsmedlem.

Inget annat att anmäla.

Karén Laura, ledamot i stadsutvecklingsnämnden

 • Inget att anmäla.

Karlsson Anette, ledamot i stadsstyrelsen

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • NAL Itä-Uusimaa ry, styrelsemedlem.

Inget annat att anmäla.

Keskitalo Markus, ersättare i byggnads- och miljönämnden

 • Inget att anmäla.

Kilpirinne Ritva, ledamot i stadsutvecklingsnämnden

 • Inget att anmäla.

Knuuttila Hilkka, ersättare i byggnads- och miljönämnden

 • Inget att anmäla.

Korhonen Anne, ledamot i bildningsnämnden

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, övriga uppdrag (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Konekor Oy, ekonomichef och ersättare i styrelsen.
 • Pro-Machine Finland Oy, ersättare i styrelsen.'
 • Östnylands Andelsbank, medlem i revisionsutskottet.

Inget annat att anmäla.

Korpi Marianne, ersättare i stadsstyrelsen

 • Inget att anmäla.

Koskenniemi, Jaana, ersättare i stadsutvecklingsnämnden

 • Inget att anmäla.

Kulju Mikael, svenskspråkiga utbildningssektionens ordförande

 • Inget att anmäla.

Lankia Outi, ledamot i stadsstyrelsen

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, övriga uppdrag (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Itä-Uudenmaan Osuuspankki, medlem i representantskapet

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Asunto Oy Porvoon Aleksanterinkatu 17, medlem i styrelsen

Inget annat att anmäla.

Larke Annamari, ersättare i byggnads- och miljönämnden

 • Inget att anmäla.

Siltala Satu, ersättare i byggnads- och miljönämnden

 • Inget att anmäla.

Lund Bodil, ledamot i stadsstyrelsen

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, företrädare utnämnd av staden (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Borgå Folkadademi, styrelsemedlem.
 • Rosk’n Roll, ersättare i styrelsens.

Inget annat att anmäla.

Lundqvist Anna-Stiina, ledamot i stadsstyrelsen

 • Inget att anmäla.

Lönnfors Hanna, ersättare i stadsstyrelsen

 • Inget att anmäla.

Metsola Silja, ersättare i stadsstyrelsen

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, företrädare utnämnd av staden (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Borgå Event Factory Ab, styrelsemedlem.

Inget annat att anmäla.

Mountraki Päivi, ersättare i stadsutvecklingsnämnden

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Förbundet för Ungdomsbostäder, styrelsemedlem.

Inget annat att anmäla.

Nurmilaakso Leila, centralvalnämndens ordförande

 • Inget att anmäla.

Nyholm Patrick, ledamot i byggnads- och miljönämnden

 • Inget att anmäla.

Nylander Mikaela, stadsfullmäktiges ordförande

 • Inget att anmäla.

Oksanen Jari, ersättare i stadsstyrelsen

 • Inget att anmäla.

Opoja Misin, ersättare i byggnads- och miljönämnden

 • Inget att anmäla.

Orava Hilkka-Leena, ledamot i byggnads- och miljönämnden

 • Inget att anmäla.

Kauppi Oskari, ersättare i byggnads- och miljönämnden

 • Inget att anmäla.

Pasanen Petri, ledamot i byggnads- och miljönämnden

 • Inget att anmäla.

Pessala Juhani, stadsutvecklingsnämnden, ersättare

 • Inget att anmäla. 

Punnonen Petter, ersättare i stadsutvecklingsnämnden

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, övriga uppdrag (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Porvoon Kiitopiste Oy, servicestationsbransch, verkställande direktör.

Inget annat att anmäla.

Pynnönen Kristel, ordförande i stadsutvecklingsnämnden

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, företrädare utnämnd av staden (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Borgå Energi

Inget annat att anmäla.

Rosengren Anders, ledamot i stadsstyrelsen

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, företrädare utnämnd av staden (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • A-Bostäder, vice ordförande.
 • Porvoon vuokratalot, vice ordförande
 • Hansatie 10, styrelsemedlem.
 • Suomentalo, styrelsemedlem.
 • Rosk’n Roll, styrelseordförande.

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, övriga uppdrag (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Renum-Jackarby Vattenandeslag, ordförande och VD

Betydande förmögenhet.

 • 39 ha åker och 42 ha skoga i Jackarby, Kreppelby och Sannäs.

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Borgåbygdens ungdomsförbund, ordförande.
 • Borgå Sockens 4h, ordförande.
 • Borgå lokalvdelning för SLC-Nyland, ordförande.
 • Ryttars-Kvarnbacka enskilda väglag, ordförande.
 • Jackarby-Renum FBK, kassör.
 • Kommunorganisationen för SFP i Borgå, kassör.

Inget annat att anmäla.

Sigfrids Frida, ledamot i byggnads- och miljönämnden

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Delegationen för Svenska Kulturfonden, medlem.
 • Statens ungdomsråd, medlem

Inget annat att anmäla.

Siltakorpi Pasi, ledamot i byggnads- och miljönämnden

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Porvoon Event Factory Ab, styrelsemedlem. 

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Prästgårdsåkern-Järnböle invånareförening, styrelsemedlem.

Inget annat att anmäla.

Smouni Zacharias, stadsutvecklingsnämnden, ersättare

 • Inget att anmäla. 

Spring Anita, byggnads- och miljönämndens ordförande

 • Inget att anmäla.

Strandvall Ville, ersättare i byggnads- och miljönämnden

 • Inget att anmäla.

Suhonen Mirja, ledamot i stadsstyrelsen

 • Inget att anmäla.

Sundqvist Björn, ersättare i stadsstyrelsen, social- och hälsovårdsnämndens vice ordförande

 • Inget att anmäla.

Svaetichin Elisabeth, byggnads- och miljönämndens vice ordförande

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Styrelsen för Aktiastiftelsen, medlem.

Inget annat att anmäla.

Sveholm Pehr, ledamot i stadsstyrelsen

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Styrelsen för Aktiastiftelsen, styrelsemedlem.

Inget annat att anmäla.

Söderberg Johan, ledamot i stadsstyrelsen

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, företrädare utnämnd av staden (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Borgå Energi koncernen, ordförande i moderbolaget.
 • Borgå elnät Ab, styrelsemedlem.
 • Careeria Oy, styrelsens ordförande
 • CareeriaPlus, styrelsens ordförande 

Betydande förmögenhet.

 • Fastighetsägare (½) i Mickelsböle och Pellinge sammanlagd andel 18 ha.

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Borgå Akilles centralstyrelse, ordförande.
 • Mickelsböle vattenandelslag, styrelsens ordförande

Inget annat att anmäla.

Tallsten Sara, ersättare i stadsutvecklingsnämnden och byggnads- och miljönämnden

 • Inget att anmäla.

Tuomolin Ingalill, ersättare i stadsutvecklingsnämnden

 • Inget att anmäla.

Uddström Marina, ersättare i byggnads- och miljönämnden

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Församlingsråd, medlem.
 • Gemensamma kyrkofullmäktige, medlem.
 • Småföretagare.
 • Glädje Med Musik.

Inget annat att anmäla.

Uski Nina, ledamot i stadsstyrelsen

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, övriga uppdrag (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Mainostoimisto Pisara Oy, ägare/verkställande direktör.

Inget annat att anmäla.

Valasti Matti, stadsfullmäktiges första vice ordförande

 • Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, företrädare utnämnd av staden (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).
 • Borgå Energi, styrelsens vice ordförande.
 • Borgå Elnät Ab, styrelsens ordförande.

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Veteranishockeysällskapet Toldboys, ordförande.

Inget annat att anmäla.

Valtonen Mikko, ledamot i stadsutvecklingsnämnden

 • Inget att anmäla.

Varpio Mika, ledamot i stadsutvecklingsnämnden

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, övriga uppdrag (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Maisema-arkkitehtitoimisto Aistimaa, verkställande direktör

Inget annat att anmäla.

Westerlund Jaakko, finskspråkiga utbildningssektionens vice ordförande

 • Inget att anmäla.

Virkki Tuula, ledamot i byggnads- och miljönämnden

 • Inget att anmäla.

Von Schoultz Catharina, bildningsnämndens ordförande

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Delegationen för Svenska kulturfonden, medlem.
 • Bildningsalliansen rf, styrelsemedlem.
 • Svenska Finlands folkting, ledamot.
 • Borgå folkakademi, vd.

Inget annat att anmäla.

Välimäki Markku, ledamot i stadsstyrelsen

Lednings- och förtroendeuppdrag i en sammanslutning som bedriver näringsverksamhet, övriga uppdrag (sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgifter).

 • Pylkkö Group Oy, all laglig verksamhet, styrelseordförande.

Annan bindning som kan ha betydelse i utövande av förtroende- eller tjänsteuppdrag.

 • Porvoon Hunters ry, ordförande.

Inget annat att anmäla.