Förstärkningen av ishallens stomme påbörjas – hallen öppnas i oktober