Första finansieringskalkyler av social- och hälsovårdsreformen: Borgå kommer att förlora 5 miljoner euro