Försöket med hobbyverksamhet i samband med skoldagen utvidgas till 14 skolor