Försöket med cykelfält på Ågatan

Enkät om försöket med cykelfält på Ågatan

Var?

På Ågatan mellan Mannerheimgatan och Alexandersgatan

När?

Försöket börjar i juni-juli och slutar i september-oktober 2020.

Varför?

Målen för försöket är

 • att lugna ner Östra strandpromenaden vid Ågatan för fotgängare och vistelse
 • att tydligare anvisa ställe för cyklister på Ågatan
 • att lugna ner motorfordonstrafiken vid åstranden. Genom att lugna ner trafiken vid åstranden kan omgivningen utvecklas till en ännu trivsammare miljö för vistelse utan att begränsa någon trafikform.
 • att prova på en rätt så kostnadseffektiv lösning i praktiken

Vad innebär försöket?

På Ågatan mellan Mannerheimgatan och Alexandersgatan provas cykelfält så att körbanan mellan parkeringsplatserna delas upp i tre delar: två cykelfält och ett fält mellan dem för fordonstrafiken. Motorfordonstrafiken får köra i båda riktningar.

Likadan lösning med cykelfält används bland annat i Holland, Danmark, Sverige och några ställen i Finland (Hattula och Pyttis).

På bilden nedan syns principen för cykelfälten på Ågatan:

Hur trafiken fungerar på gator med cykelfält

Cyklister

 • Cyklisterna cyklar längs cykelfältet till höger i färdriktning.
 • Cyklisterna på cykelfältet ska hålla avstånd till bilar som är parkerade vid gatan och akta sig för att dörren till en parkerad bil öppnas eller att en parkerad bil kör iväg.

Fordonstrafik

 • Utgångspunkten är att motorfordonen kör längs fältet i mitten av körbanan.

Hur motorfordon möts

 • Då motorfordon möts, väjer de till höger till cykelfälten.
 • Då motorfordon flyttar sig högerut ska de se till att det inte finns cyklister på cykelfältet.
 • Om det inte finns cyklister på cykelfältet, kan bilarna mötas så som visas på bilden.

 • Om det finns cyklister på cykelfälten, ska motorfordonen vänta att cykelfältet är ledigt och att de tryggt kan väja mot höger.

Parkering

 • De som parkerar sin bil vid gatan ska kolla att det inte finns cyklister då de kör iväg eller öppnar dörrar. Också passagerarna ska vara försiktiga då de öppnar dörrar!
 • Så som alltid, ska man titta också bakåt då man öppnar en dörr i en bil som är parkerad vid en gata. Det är ett bra sätt att öppna dörren med höger hand, eftersom då vänds huvudet färdigt mot rätt håll.