Förslag för stadstyrelsen: staden ansluter sig inte till Apotti enligt den angiven tidsplan