Förskoleundervisning

Med förskoleundervisning avses avgiftsfri undervisning som erbjuds sexåringar. Huvudsakligen utses platsen för förskoleundervisningen utifrån den framtida närskolan. Förskoleundervisning ordnas antingen i en finsk- eller i en svenskspråkig förskolegrupp. Svenskspråkig förskoleundervisning i språkbad ordnas i daghemmet Pärlan.

Sekundär förskoleundervisningplats kan man ansöka efter att det primära beslutet har kommit. Man kan nämna om saken redan i anmälan för förskoleundervisning. Den sekundära förskoleplatsen beviljas under april månad om det finns plats i förskolegruppen. Till sekundär förskoleundervisningsplats har man inte rättighet till skolskjuts.

Förskoleundervisning erbjuds fyra timmar per dag under grundskolornas verksamhetstider, i regel 9-13 alla vardagar. Förskoleundervisningen börjar vid samma tid som skolorna och upphör alltid den 31 maj.

I början på januari månad skickas en broschyr om de planerade förskoleplatserna till föräldrar med barn som är i förskoleålder nästa höst. Beslut om förskoleplatsen skickas ut till familjerna i slutet av april. I samband med detta informeras om möjlighet att bekanta sig med förskoleplatsen.

Förskoleplatser 2021-2022

Karta för skolupptagningsområden

Förskoleundervisning för alla

Förskolan blev obligatorisk från början av år 2015 enligt förändringar i lagen om grundläggande utbildning. Det här betyder att året innan läroplikten inleds bör barnet delta i förskoleundervisning som varar ett år eller i annan verksamhet som uppfyller förskolans målsättning.

Målet med förskoleundervisningen är att stödja barnens uppväxt och utveckling samt att ge dem kunskaper och färdigheter för livet. Målet är också att stärka barnens positiva självbild och uppfattning om sig själv som en lärande individ samt att utveckla sociala färdigheter och samarbetsförmåga. Verksamheten i förskolan bygger på handledd och spontan lek samt åskådliggörande arbetssätt. Arbetssätten är både verktyg och mål för lärande. Verksamheten och valet av arbetssätt styrs av förskoleundervisningens uppdrag och mål samt barnens behov, förutsättningar och intressen.

Mer information om förskoleundervisningen

Anmälning

Anmälan till förskolan, som inleds nästa höst, görs elektroniskt senast den 31.1. 

Anmäl barnet till förskoleundervisningen häroch ansök på samma blankett om kompleterande småbarnspedagogik