Förskoleundervisning

Med förskoleundervisning avses avgiftsfri undervisning som erbjuds sexåringar. Huvudsakligen utses platsen för förskoleundervisningen utifrån den framtida närskolan. Förskoleundervisning ordnas antingen i en finsk- eller i en svenskspråkig förskolegrupp. Svenskspråkig förskoleundervisning i språkbad ordnas i Näse daghem.

Förskoleundervisning erbjuds fyra timmar per dag under grundskolornas verksamhetstider. Förskoleundervisningen börjar vid samma tid som skolorna och upphör alltid den 31 maj.

I månadsskiftet januari-februari skickas en broschyr om de planerade förskoleplatserna till föräldrar med barn som är i förskoleålder nästa höst. Beslut om förskoleplatsen skickas ut till familjerna i slutet av april. I samband med detta informaras om möjlighet att bekanta sig med förkoleplatsen.

Förskoleplatser 2018-2019

Karta för skolupptagningsområden

Förskoleundervisning för alla

Förskolan blev obligatorisk från början av år 2015 enligt förändringar i lagen om grundläggande utbildning. Det här betyder att året innan läroplikten inleds bör barnet delta i förskoleundervisning som varar ett år eller i annan verksamhet som uppfyller förskolans målsättning.

Anmälning

Anmälan till förskolan, som inleds nästa höst, görs elektroniskt senast den 31.1. Beslutet om platsen för förundervisning skickas ut senast vecka 17.

Ny kund, anmäla barnet till förskolan här

Ifall elektronisk anmälan inte är möjlig kan du få anmälningsblanketter från daghemmen, bildningsbyrån och från servicekontoret Kompassen. Ifall du inte har en dator till ditt förfogande kan du göra anmälan till förskolan på Kompassen.