Försäljningsplatserna på Rådhustorget i december kan nu sökas