Försäljning och användning av vilt

Jakt på frilevande vilt räknas som primärproduktion. För jakt på vilt behöver man dock inte göra en anmälan om primärproduktionställe eller en beskrivning av egenkontroll.

Ett kadaver som inte har plockats eller flåtts betraktas som en produkt från primärproduktion. Köttet är däremot inte en produkt från primärproduktion.

För jakt på frilevande vilt och hantering av kött gäller likadana krav och principer som för annan hantering av kött.  Viltet ska hanteras och transporteras hygieniskt.

Kraven i livsmedelslagstiftningen gäller inte det kött som används i jägarens eget hushåll.

Läs mera:
Riistan lihan myynnin opas (på finska)

Information till aktörer inom livsmedelsbranchen om afrikansk svinpest (på finska) Livsmedelsverket