Försäljning av julgranar

Staden hyr ut platser för försäljning av julgranar på östra åstranden i närheten av Alexandersgatans bro för ca en vecka före julen. Julgranar får säljas endast på de platser som är avsedda för försäljning av julgranar.

Platsernas storlek är 5 m x 5 m.

Hyrning av försäljningsplats