Försäljning av avskrivna tidskrifter på huvudbiblioteket och Gammelbacka