Försäljning av avskrivna böcker i Borgå huvudbibliotek 2-14.9