Förlängning av flygbanan mot Borgå med i planeringen