Förlängning av arrendetiden och anbudstiden för glasskioskplatser