Förhandsinformation om social- och hälsovårdsnämndens möte i oktober