Semester- och lovdagar inom småbarnspedagogiken

Under skolornas lov är verksamheten inom småbarnspedagogiken begränsad och en del av daghemmen stängs. Småbarnspedagogiken koncentreras till det daghem i området som har öppet. 

Under semesterdagarna verkar är inte den avgiftsfria förskoleverksamheten eller klubbverksamheten.

Mera information om hur lovtiderna inverkar på kundvgifterna finns i småbarnspedagogikens anvisningar för kundavgifter.

Vårdnadshavaren anmäler om barnets frånvaro och vårdtider under höst-, jul- och sportlov samt i juni-juli via DaisyNet senast 30 dagar innan semestertiden börjar.

Maximala timgränser för semestermånaderna under verksamhetsåret 2020-2021, som används för att kunna bevilja en kompensation av klientavgifter för frånvaron under semestertid.

Verksamheten inom småbarnspedagogiken under sommaren

Under sommaren (oftast från midsommar – 31 juli) erbjuder en del av daghemmen småbarnspedagogik medan de andra daghemmen har stängt.