Företagstomter

Företgastomterna i Borgå kan ansökas fortlöpande. Tomternas storlek kan också delvis skräddarsys för olika användningsändamål. Vi söker tillsammans en tomt som motsvarar dina behov.

Företagstomtområden