Företagskunder

Extranet-tjänsten

Enligt sjukförsäkringslagen ska en arbetsgivare meddlela företagshälsovården om en arbetstagares sjukfrånvaro senast när sjukskrivningen har räckt en månad eller den anställda har sammanlagt 30 frånvarodagar under ett kalenderår. Det går behändigast att meddela via den avgiftsfria e-tjänsten Extranet. Mer information och lösenord får du av din företagshälsovårdare eller genom att ringa 019 520 4693.


Blanketter

Blankett för förhandsuppgifter i samband med hälsoundersökning
Fyll i blanketten och ta den med dig till mottagningen