Företagarsedel för unga

Borgå stads företagssedlar har delats till nya 4H-företag. Det fanns 10 sedlar och de delades ut i ansökningsordning.


Företagarsedel för unga är ett stöd på 250 euro som Borgå stad beviljar för att stöda unga företagare. Staden beviljar 10 företagarseldar under tiden 1.2.-30.11.2021 till unga som uppfyller kriterierna i den ordning som de ansöker om stödet.

Du kan ansöka om stödet om:

  • du är i åldern 13–28 år och bor i Borgå.
  • du deltar eller har deltagit i kurser gällande företagande (t.ex. 4H:s företagarkurs, Posintras rådgivning för företagare eller kurs av Ung Företagsamhet).
  • du grundar ett nytt 4H-företag under tiden 1.2–30.11.2021.

För mera information om företagarsedelstöd:

Anvisningar gällande företagarsedel

Bekanta dig med 4H-företagande på webbsidan www.borga.fs4h.fi/4h-foretag/