Stadens bidrag

Borgå stad beviljar bidrag till föreningar, organisationer, samfund och privatpersoner för olika ändamål. Ansökningstiden är varje år i mars. 

I Borgå sker ansökan om bidrag elektroniskt. Man kan få hjälp med att fylla i ansökan på stadens servicekontor Kompassen, tfn 020 69 2250, kompassi@porvoo.fi, Krämaretorget B, 06100 Borgå, öppet mån–fre kl. 9–16. Vid beviljande av bidrag följs de allmänna principer för bidrag som stadsstyrelsen fastställt och de av nämnderna fastställda bidragsanvisningarna och grunderna för beviljande.

Ytterligare information och ansökningsblanketter

Detaljerade uppgifter

Allmänna principer för bidrag och kultur- och fritidstjänsternas bidrag

Beviljade bidrag 2020

Bidrag för kulturverksamhet

Bidrag för ungdomsverksamhet

Bidrag för idrottsverksamhet, allmänt bidrag och hyresbidrag

Social- och hälsovårdsektorns bidrag