Stadens bidrag

Borgå stad beviljar bidrag till föreningar, organisationer, samfund och privatpersoner för olika ändamål. Ansökningstiden börjar måndagen den 1 mars och tar slut onsdagen den 31 mars 2021 kl. 15.00. 

I Borgå sker ansökan om bidrag elektroniskt. Coronabidrag söks med en särskild pdf-blankett. Hjälp med att fylla i ansökan fås av servicekontoret Kompassen kl. 9–16, tfn 020 69 2250, kompassi@porvoo.fi. Vid behov går det också att besöka Kompassen med tidsbeställning, se tilläggsuppgifter Kompassen

Vid beviljandet av bidrag följs de allmänna principer för bidrag som stadsstyrelsen har fastställt och de grunder för beviljande av bidrag och de bidragsanvisningar som nämnderna har fastställt. 

Ytterligare information och ansökningsblanketter

Detaljerade uppgifter

Allmänna principer för bidrag och kultur- och fritidstjänsternas bidrag

Beviljade bidrag 2020

Bidrag för kulturverksamhet

Bidrag för ungdomsverksamhet

Bidrag för idrottsverksamhet, allmänt bidrag och hyresbidrag

Social- och hälsovårdsektorns bidrag