Föreningar erbjuds utbildning i användningen av webbtjänsten frivilligarbete.fi i mars