Föredragningslistor och protokoll

Föredragningslistorna för stadens förtroendeorgan publiceras på webben redan före förtroendeorganens möten.

Stadsstyrelsen sammanträder i allmänhet om måndagarna. Mötets föredragningslista publiceras på webben vanligen onsdagen eller torsdagen före mötet.

Stadsfullmäktige sammanträder i regel en gång i månaden månadens sista onsdag. Föredragningslistan publiceras på webben vanligen onsdagen före mötet.

Förtroendeorganens protokoll publiceras på webben efter att de har blivit justerade och översatta. Detta kan ta några veckor. Det kan hända att några bilagor som innehåller personuppgifter avlägsnas ur protokollen efter att tidsfristen för omprövningsbegäran eller besvärstiden har löpt ut. Detta är nödvändigt enligt kommunallagen.

Ett kort inofficiellt beslutssammandrag av förtroendeorganens möten publiceras genast efter mötet. Beslutssammandragen finns bland nyheterna.

Aktuella föredragningslistor och protokoll

Gamla protokoll

Praxis i publiceringen av protokollen från Borgå stads förtroendeorgan ändrades i juni 2017 på grund av en ändring av kommunallagen. Enligt den nya kommunallagen kan kommunerna publicera i protokollen som läggs på nätet endast personuppgifter som är nödvändiga med tanke på tillgången till information. Även de ska avlägsnas från datanätet när tidsfristen för omprövningsbegäran eller besvärstiden löper ut.

I de gamla protokollen fanns det personuppgifter som inte kunde avlägsnas en åt gången. Staden var därför tvungen att avlägsna alla gamla protokoll från webben. Protokollen är offentliga och man får ett gammalt protokoll vid behov fortfarande genom att begära om det antingen på servicekontoret Kompassen eller hos arkivsekreterare Heli Kannaste.

Servicekontoret Kompassen

Arkivsekreterare Heli Kannaste

Sättet hur protokollen skrivs ändras i augusti 2017. Protokollen skrivs i fortsättningen antingen utan personuppgifter eller då ser man till att personuppgifterna avlägsnas ett protokoll i taget. Efter detta kan protokollen finnas på webben hur länge som helst.