Fördröjningar i social- och hälsovårdssektorns klientfakturor