Fördjupade studier, 12–19-åringar

De fördjupade bildkonststudierna påbörjas då barnet är 12 år. I de fördjupade studierna fördjupar sig eleven i de kunskaper och färdigheter som eleven fått i grundundervisningen samt övar att självständigt uttrycka sig visuellt. Undervisningen sker i verkstäder. Eleven väljer en verkstad för ett år i gången bland konstskolans alternativ, vilka är produktplanering, allmän bildkonst och mediekonst. Målet är att eleverna mångsidigt prövar på olika konstområden. Bekanta dig med verkstäderna.

Anmälning

Verkstäder

Slutarbete

I de fördjupade studierna ingår det en möjlighet att göra ett slutarbete. Eleven bör vara minst 15 år gammal och ha avlagt minst 800 timmar grundstudier innan hen kan börja göra slutarbetet.

Slutarbetet är ett självständigt läroprov. I provet visar eleven sina färdigheter och sin mognad inom bildkonst. Slutarbetet är en helhet som inkluderar ett verk eller en serie, en portfolio med arbeten samt en självvärdering. Slutarbetet lyfter fram elevens konstnärliga starkheter och uttryckskraft samt förmåga att jobba självständigt. Eleven upprättar en arbetsplan och tidtabell för sitt slutarbete. Konstskolan utser en handledare för elevens slutarbete. Eleven får en utvärdering av sitt slutarbete.

I fördjupade studier lär sig eleven att:

 • fördjupa sina kunskaper och färdigheter på ett eller flera av bildkonstens och de visuella mediernas olika delområden efter eget val
 • öva upp och utveckla sitt visuella uttryck och förena uttrycksmetoder från olika konstarter i sitt arbete
 • fördjupa sig i bildkonstens historia, jämföra olika konstfenomen och begrunda grundläggande frågor inom estetik och konstfilosofi samt betrakta yttringar inom konsthistoria och nutidskonst
 • fördjupa sig i främmande kulturer och visuella uttrycksformer i olika kulturer
 • bekanta sig med material och arbetssätt som främjar hållbar utveckling
 • bekanta sig med proffsarbeten inom bildkonst och annan visuell framställning och med deras arbetssätt
 • beakta beställarnas önskemål i produktutvecklingen
 • självständigt planera och utföra arbetsuppgifter
 • utföra handledda hemuppgifter
 • offentligt presentera arbetsprocessen och dess slutresultat
 • följa upp sin inlärning och bedöma sitt och andras arbete
 • självständigt göra ett slutarbete, som inkluderar ett verk, en portfolio över arbetet och en självvärdering