Förberedande undervisning

I den förberedande undervisningen lär man sig musikens och instrumentets grunder, och det ger en bra färdighet för att fortsätta studierna. 
Förberedande undervisningen är gruppundervisning, och eleverna tas in i anmälningsordning, utan inträdestester. 

Anmälning till förberedande undervisingen