Förbättringen av Alexandersgatans gång- och cykelvägar inleds