Förbättring av byvägar temat för en workshop i Grännäs skola