Förändringar i verksamhetsställen för öppna tjänster inom småbarnspedagogik