Förändringar i hälsocentralens tidsbeställning och verksamhet - svar på vanliga frågor

Vad kommer att förändras?

I hälsovårdscentralen tas i mars i bruk nya arbetssätt. De egentliga förändringarna börjar gälla på mottagningarna i mitten av mars 2020. Då du beställer tid lägger du ändå märke till förändringen redan nu.

För dig som kund betyder förändringen följande: 

På mottagningar med tidsbeställning: 

• Du får din beställda tid och en påminnelse samt en exaktare mottagningstid per textmeddelande. 

  1. Det första textmeddelandet när du beställer tiden 
  2. Det andra textmeddelandet ett dygn före den beställda tiden
  3. Det tredje textmeddelandet 30 minuter före mottagningstiden

• Din mottagningstid är inte reserverad hos en viss läkare eller skötare.

• När du kommer till Näse hälsovårdscentral kommer du in genom huvuddörren och anmäler dig med en anmälningsautomat. Det här kan du göra med ett identitetskort, FPA-kort eller körkort försett med streckkod eller genom att mata in din personbeteckning. Automaten hänvisar dig till rätt plats där du ska vänta.

• Hälsovårdscentralens väntrum kommer i fortsättningen att ha elektroniska informationstavlor

När du behöver brådskande vård:

• När du kommer utan tidsbeställning till brådskande vård, anmäl dig med anmälningsautomaten. Automaten ger dig ett könummer till bedömning av hur brådskande vårdbehovet är. Det här görs vid servicestället. 


Vilken nytta ger förändringen mig?

Fördelen med den flexibla mottagningstiden är att vi vid behov kan förlänga din mottagningstid och till exempel sköta flera ärenden på samma besök. Vårt mål är att du får vård enligt ditt behov, att din väntetid i hälsovårdscentralen blir kortare och att din vård är smidigare. Ett likadant system har redan använts på Smidiga munkliniken på Näse tandklinik, där systemet har fått mycket positiv respons från kunderna.

Vad betyder flexibel mottagningstid?

När du beställer en tid får du i stället för en fast mottagningstid ett tidsrum på en timme. Vården kommer att börja inom den här timmen. Tiden är flexibel och du får ett textmeddelande om den exakta tiden en halv timme före mottagningen. Du kan alltså vänta på meddelandet och bege dig till mottagningen först efter att du har fått den exakta tiden.

En tidsfrist på 30 minuter räcker inte för mig att ta mig till hälsovårdscentralen, hur bereder jag mig?

När du får ett tidsrum för mottagningen, till exempel klockan 9–10, ska du bereda dig på att komma till hälsovårdscentralen under denna tid. Din mottagningstid börjar tidigast klockan 9 och senast klockan 10. Du får den exakta tiden med ett textmeddelande 30 minuter innan mottagningen börjar.

Det lönar sig att beakta det här om du till exempel bor längre borta från hälsovårdscentralen. Du kan komma och anmäla dig till mottagningen redan innan tidsrummet börjar men då kan din väntetid bli längre. 

Jag kan inte ta emot textmeddelanden, vad gör jag?

Om du inte har mobiltelefon, har ett hemligt telefonnummer eller om du av någon annan anledning inte kan ta emot textmeddelanden, funderar vi på en individuell lösning för dig när du beställer tid. 

Hur vet jag i vilket rum min mottagning är?

Kom till hälsovårdscentralen alltid genom huvuddörren och anmäl dig med anmälningsautomaten i entréhallen. Det här kan du göra med ett identitetskort, FPA-kort eller körkort försett med streckkod eller genom att mata in din personbeteckning. Automaten hänvisar dig till rätt plats där du ska vänta. Hälsovårdscentralens väntrum kommer i fortsättningen att ha elektroniska informationstavlor. 

Hur kommer jag till brådskande vård?

Om du behöver brådskande vård och kommer till mottagningen utan tidsbeställning, kom in genom huvuddörren och anmäl dig med anmälningsautomaten. Du kan anmäla dig med ett identitetskort, FPA-kort eller körkort försett med streckkod eller genom att mata in din personbeteckning. 

Automaten ger dig ett könummer till huvudentréhallens serviceställe där det bedöms hur brådskande vårdbehovet är.  I samband med detta bestäms det om du behöver en skötar- eller läkarmottagning.

Barn prioriteras när det bedöms hur brådskande behovet av vård är. En på förhand gjord symptombedömning i tjänsten Omaolo gör det lättare och snabbare för vårdarna i servicestället att bedöma hur brådskande ditt vårdbehov är.

Varför frågas det exakta uppgifter om mina symptom i telefon och vid servicestället?

Kunderna har inte en obegränsad rätt att få vilken vård som helst, utan vårdbehovet bedöms alltid av en yrkesperson i hälsovården. Vårdarna i telefontjänsten och vid servicestället bedömer symptomens karaktär, och allvarlighet samt hur brådskande de är utifrån de förhandsuppgifter som patienten har gett. Bedömningen av vårdbehovet bygger på medicinskt godkända kriterier.

Ytterligare information: 

  • chefläkare Kati Liukko, kati.liukko@porvoo.fi, tfn 040 489 1763
  • stf. servicechef Heli Sjöblom, heli.sjoblom@porvoo.fi, tfn 040 754 0864