För sysselsättningstjänsterna var året 2019 ett förändringarnas år