Fonden för bildningsväsendet delar ut stipendier för yrkesutbildning