Flyttning av övergivna- och skrotfordon

Lag om flyttning av fordon

Offentlig delgivning:

Till upplaget flyttade fordon

Övergivet fordon

Enligt vägtrafiklagen 42 § får fordon som inte faktiskt används i trafiken inte lämnas, förvaras eller läggas upp i lager på en väg.

Lagen om flyttning av fordon 5 § och 6 § ger staden möjlighet att göra när- eller upplagsflytt efter två dygn. 

Fordonet övergår i stadens ägo 67 dygn efter upplagsflytte, ifall dess ägare eller innehavare inte löser ut det.

Skrotfordon

Staden är skyldig att sörja för flyttning av skrotfordon on dess ägare försummar sin skyldighet enligt avfallslagen. Skrotfordon övergår i stadens ägo då staden tagit det i sin besittning.

Inlösning av flyttade fordon

Ägarna uppmanas avhämta fordonen som tagits i förvar från adressen Småindustrivägen 35, Borgå, vardagar klockan 9 – 16. Fordonen överlåts då flyttnings-, lagrings- och andra kostnader är betalda. Fordon som inte lösts ut övergår i stadens ägo sextiosju (67) dygn efter flytten.

För flyttningen debiterar vi 130 € och för lagringen 30 €/vecka.

Då kunden löser ut sitt fordon bör hen styrka sin identitet och uppvisa registerutdrag, eller på annat sätt bestyrka sin äganderätt till fordonet.

Flyttnings- och lagringskostnaderna skall betalas till Servicekontoret Kompassen, Krämaretorget B, Borgå. Servicekontoret Kompassen är öppet vardagar klockan 9 – 16.

Meddela på förhand, tfn 020 692 250, när du vill betala kostnaderna.

Registerbeskrivning Siiri