Flyttning av övergivna- och skrotfordon

Lag om flyttning av fordon

Övergivet fordon

Enligt vägtrafiklagen 28 § får fordon som inte faktiskt används i trafiken inte lämnas, förvaras eller läggas upp i lager på en väg.

Lagen om flyttning av fordon 5 § och 6 § ger staden möjlighet att göra när- eller upplagsflyttning efter två dygn. Ett meddelande fästs på en synlig plats på fordonet. Staden fattar ett skriftligt beslut om upplagsflytt som bevisligen delges den senaste ägaren i fordonstrafikregistret eller någon annan känd ägare eller innehavare. Om fordonets ägare inte är känd delges beslutet genom kunngörelse i minst 30 dygn. Om ägaren inte reagerar på beslutet övergår fordonet i stadens ägo.

Möjliga orsaker till att fordonet flyttas:

  • bilen har stått på samma plats en lång tid
  • bilen är i dåligt skick
  • bilen används för annat ändamål, till exempel som förråd
  • bilen är oförsäkrad, oregistrerad eller obesiktad
  • bilskatten är obetald

Skrotfordon

Staden är skyldig att sörja för flyttning av skrotfordon on dess ägare försummar sin skyldighet enligt avfallslagen. Ett meddelande fästs på fordonet med en uppmaning att flytta fordonet inom sju dygn. I annat fall för staden fordonet till avfallshanteringen. Meddelande behövs inte om fordonet brunnit eller utgör fara för miljön.

Inlösning av flyttade fordon

Ägarna uppmanas avhämta fordonen som tagits i förvar från adressen Småindustrivägen 35, Borgå, vardagar klockan 9 – 16. Fordonen överlåts då flyttnings-, lagrings- och andra kostnader är betalda. Fordon som inte lösts ut övergår i stadens ägo sextiosju (67) dygn efter flytten.

Då kunden löser ut sitt fordon bör hen styrka sin identitet och uppvisa registerutdrag, eller på annat sätt bestyrka sin äganderätt till fordonet.

Flyttnings- och lagringskostnaderna skall betalas till Servicekontoret Kompassen, Krämaretorget B, Borgå. Servicekontoret Kompassen är öppet vardagar klockan 9 – 16.

Meddela på förhand, tfn 020 692 250, när du vill betala kostnaderna.

Registerbeskrivning Siiri

Kunngörelser:

Till upplaget flyttade fordon finns på den finskspråkiga sidan.