Flyttning av fordon

Lag om flyttning av fordon

Ett parkerat fordon kan flyttas till närområdet eller ett upplag

Ett fordon kan flyttas enligt Lag om flyttning av fordon till exempel om det försvårar gatuunderhållet, byggnadsarbeten, inte faktiskt är i trafik eller klassas som skrot. Också om fördonet äventyrar trafiksäkerheten eller märkbart stör trafiken, kan det flyttas.

Om arbete på gatuområdet meddelas med flyttningsuppmaningar minst två dygn före tidpunkten.

Om fordonet är felparkerat, kan det flyttas två dygn efter att det parkerats fel.

Du kan göra en anmälan om ett övergivet fordon via e-tjänsten. Ifall fordonet står på allmänt område, är sevicen kostnadsfri.

Ersättning för flyttningskostnaderna

Fordonets ägare eller innehavare är skyldig att ersätta de kostnader som uppstår. För flytten debiterar vi 90 €. Närflytten är dock avgiftsfri ifall fordonet parkerats före märken satts upp eller om märken/meddelanden inte användts.

I ärenden angående närflytt kan du ringa 040 489 1975.