Flyttning av fordon

Ett parkerat fordon kan flyttas till närområdet eller ett upplag, då:

  • fordonet har parkerats i strid med bestämmelser
  • fordonet förhindrar underhållet eller renhållningen av gatan eller reparations- eller byggarbeten
  • fordonet stör ett evenemang som ordnas i vägområdet
  • fordonens skick eller utseende tyder på att det är övergivet
  • fordonet används inte i trafiken
  • ett skrotfordon inte har forslats till en ändamålsenlig mottagningsplats
  • fordonet inte forslas bort från en olycksplats

Fordonet flyttas tidigast två dygn efter att parkeringen i strid med bestämmelser har inletts.

Flyttningsuppmaning på grund av underhåll av gatuområdet eller evenemang märks ut minst två dygn före arbetet inleds med ett vägmärke med uppmaning om flyttning av fordon.
Flyttning till upplag sker tidigast två dygn efter att fordonet har försetts med uppmaning om flyttning.

Polisen eller Borgå stad kan flytta fordonet omgående, om:

  • det parkerade fordonet orsakar fara för trafiksäkerheten
  • parkeringen orsakar betydande olägenheter för väganvändningen
  • fordonet har parkerats i strid med räddningslagen.

Staden kan flytta bort fordon från privatområden eller från terrängen på motiverad begäran av områdets ägare eller innehavare. Den som begär handräckning ersätter kostnaderna för ordnandet av flyttningen, flyttningen och förvaringen samt de administrativa kostnaderna.

Du kan göra en anmälan om ett övergivet fordon via e-tjänsten. Ifall fordonet står på allmänt område, är sevicen kostnadsfri.

Närflytt på grund av underhållsarbeten eller evenemang

Enligt Lagen om flyttning av fordon 6 § kan ett fordon flyttas om det utförs arbete eller arrangeras ett evenemang på gatuområdet. I ett sådant fall ställs skyltar med flyttningsuppmaning upp, eller genom ett meddelande på fordonet, minst två dygn före den planerade flytten. Vid en närflytt flyttas fordonet så nära som möjligt.

Fordonets ägare eller innehavare är skyldig att ersätta staden de eventuella kostnader som uppstår för flyttningen och förvaringen av fordonet. (Lag om flyttning av fordon 10 §)