Flyttning av fordon

Lag om flyttning av fordon

Ett parkerat fordon kan flyttas till närområdet eller ett upplag, då:

  • fordonet förhindrar underhållet eller renhållningen av gatan eller reparations- eller byggarbeten
  • uppgifter i fordonsregistret och/eller fordonets skick tyder på att det är övergivet
  • ett skrotfordon inte har forslats till en ändamålsenlig mottagningsplats
  • fordonet inte forslas bort från en olycksplats
  • hindrar ett evenemang på området
  • fordonet varit parkerat i strid med parkeringsbestämmelserna i minst två dygn, eller fått fem felparkeringsavgifter från olika förseelser, som vunnit laga kraft och är obetalda. Flyttning av fordonet sker tidigast två dygn efter att det parkerats i strid med bestämmelserna. Ifall fordonet märkbart stör eller äventyrar trafiken, eller fått fem felparkeringsavgifter, kan flytten ske omedelbart.

Flyttningsuppmaning på grund av underhåll av gatuområdet märks ut minst två dygn före arbetet inleds med ett märke med uppmaning om att flytta fordonen. I exeptionella fall kan flyttning ske utan att meddela på förhand. I sådana här fall är flytten avgiftsfri.

Flyttning på grund av evenemang

Enligt Lag om flyttning av fordon 6 §, kan ett fordon flyttas om det hindrar arrangerandet av ett evenemang. I sådana fall sätts ett märke upp, med uppmaning att flytta fordonen, minst två dygn före den planerade flytten.


Polisen eller Borgå stad kan flytta fordonet omgående, om:

  • det parkerade fordonet orsakar fara för trafiksäkerheten
  • parkeringen orsakar betydande olägenheter för väganvändningen
  • fordonet har parkerats i strid med räddningslagen.

Staden kan flytta bort fordon från privatområden eller från terrängen på motiverad begäran av områdets ägare eller innehavare. Den som begär handräckning ersätter kostnaderna för flyttningen och förvaringen samt de administrativa kostnaderna.

Du kan göra en anmälan om ett övergivet fordon via e-tjänsten. Ifall fordonet står på allmänt område, är sevicen kostnadsfri.

Ersättning för flyttningskostnaderna

Fordonets ägare eller innehavare är i regel skyldig att ersätta de kostnader som uppstår. Närflytten är dock avgiftsfri ifall fordonet varit parkerat före märken satts upp eller om märken/meddelanden inte användts.