Flygbanan måste fortsätta mot Borgå – banförbindelse till östra Nyland måste tryggas