Flexibel grundläggande utbildning

Flexibel grundläggande utbildning är avsedd för de elever i 7–9 klassen som underpresterar och har svag studiemotivation eller som på annat sätt håller på att marginaliseras från vidare studier eller arbetslivet.

En klass för flexibel grundundervisning för finskspråkiga 9-klassister, Ammattiysi, verkar i Porvoon ammattiopisto, Amistos lokaler. Klassen består av tio elever och den undervisas av en speciallärare och en skolgångshandledare. Ammattiysi studerar periodvis ämnen som Porvoon ammattiopisto har skräddarsytt för dem under ledning av en yrkeslärare.

Minin är en klass med flexibel undervisning för svenskspråkiga elever. Klassen kan ha högst 10 elever och den är placerad i Strömborgska skolan. Den jobbar med en ansvarig klasslärare och en skolgångshandledare, men har också hjälp av timlärare vid behov. Minins arbetssätt erbjuder mindre klassrumsundervisning och mer inlärning utanför skolan, på arbetsplatser (cirka 30 dagar per läsår).

 Mer information: Rektor för Linnajoen koulu Päivi Outinen och rektorn för Strömborgska skolan Carola Wiksten.