Fler vill läsa livsåskådning i Borgås svenska skolor