Fler ändringar i social- och hälsovårdstjänsterna – riskgrupper erbjuds stöd