Finskspråkiga utbildningssektionen behandlar planeringen av framtiden för utbildningstjänsterna i Gammelbackaområdet och den intensifierade undervisningen i musik