Finskspråkiga utbildningssektionen

Finskspråkiga utbildningssektionen sammanträder i regel en gång per månad. Sektionens möten är inte offentliga.

Följande mötesdagar:

  • 10.9
  • 8.10
  • 5.11
  • 8.12