Finskspråkiga utbildningssektionen

Finskspråkiga utbildningssektionen sammanträder i regel en gång per månad. Sektionens möten är inte offentliga.

Följande mötesdagar:

  • 23.9.2021 kl. 17.00
  • 14.10.2021 k.o 17.00
  • 11.11.2021 kl. 17.00
  • 14.12.2021 kl. 17.00
  • 13.1.2022 kl. 17.00
  • 10.2.2022 kl. 17.00
  • 17.3.2022 kl. 17.00
  • 12.4.2022 kl. 17.00 
  • 12.5.2022 kl. 17.00
  • 9.6.2022 kl. 17.00