Finskspråkiga utbildningssektionen

Finskspråkiga utbildningssektionen sammanträder i regel en gång per månad. Sektionens möten är inte offentliga.

Följande mötesdagar:

  • 16.1
  • 27.2
  • 26.3
  • 23.4
  • 19.5
  • 16.6