Finskspråkiga utbildningssektionen

Finskspråkiga utbildningssektionen sammanträder i regel en gång per månad. Sektionens möten är inte offentliga.

Följande mötesdagar:

  • 28.1 kl. 17.00
  • 25.2 kl. 17.00
  • 18.3 kl. 17.00
  • 15.4 kl. 17.00
  • 20.5 kl. 17.00
  • 15.6 kl. 17.00