Finskspråkiga utbildningssektionen

Finskspråkiga utbildningssektionen sammanträder i regel en gång per månad. Sektionens möten är inte offentliga.

Följande mötesdagar:

  • 15.1 kl. 17, Kulloon koulu
  • 7.2 kl. 17, elevvård 
  • 7.3 kl. 17, Hamarin koulu
  • 9.4 kl. 17, Ilolan koulu
  • 9.5 kl. 17, Epoon koulu
  • 6.6 kl. 17