Finns det ett intresse att få undervisning i modersmålsinriktad svenska?