Finnby

I Finnby erbjuds en tomt till nybyggande. På tomten får man bygga en bostadsbyggnad, byggnad för närservice, kulturbyggnad, eller en kombination av dessa. Tomten ligger uppe på en ås, ca 4 km norrut från Borgå centrum. Området är en del av kulturmiljön i landskapsmässigt värdefulla Borgå ådal. Nya byggnader ska därmed anpassas till landskapsmässiga, byggnadshistoriska och kulturhistoriska värden.

På tomten finns en grupp ståtliga tallar, som ska bevaras. Tomten gränsar till ett område för närrekreation, och från de närliggande bergsklipporna öppnar sig en vacker utsikt över Borgå ådal. Finnby idrottsplan ligger bara ett par hundra meter från tomten.

I tabellen här under ser du tomterna som finns till salu i området.
Klicka på fastighetens nummer och beräkna tomtens anskaffningskostnader.

Bilder från Finnby