Skip to content

Finland 100

Inledning av Finland 100-jubileumssommaren 13.5

Festsommaren i Borgå börjar den 13 maj med Floradagen evenemanget i Konstfabriken, där möjligheterna till undervisning i konst i Borgå presenteras.

De ungas 100PARTY fortsätter dagen i Kokonhallen. Ungdomarna har själva planerat evenemanget och förverkligar också till största del programmet. Till programmet hör aktivitetstorg, workshoppar, tält-jam och tävlingar. På konsertscenen uppträder borgåbandet Yellow Segment och den för tillfället intressantaste nykomlingen bland artister, singer/songwritern Lucas. Anmäla dig med