Skip to content

Finland 100

Borgås blåvita ansikten

Under sommaren hälsar Borgås blåvita ansikten på dem som kommer till staden. Det är fråga om vertikala flaggor som föreställer Borgåbornas ansikten.

I början av året bad Borgå stad sina invånare att skicka en egen Finland 100-ansiktsbild på Facebook-sidan.