Finansiering för två projekt som främjar turismen i Borgå