Festbelysning, flaggning och födelsedagskaffe till Finlands ära