Skip to content

Festbelysning, flaggning och födelsedagskaffe till Finlands ära

Finlands självständighets 100-årsjubileum kulminerar i början av december på självständighetsveckan.

Den riksomfattande organisationen Finland 100 uppmanar Borgåbor och andra finska medborgare och Finlandsvänner att fira festföremålet på ett lämpligt sätt. Man kan till exempel fira födelsedagen genom att delta i tre riksomfattande gärningar både dagen före självständighetsdagen den 5 december och på självständighetsdagen den 6 december. Dessa gärningar är födelsedagskaffe, festbelysning och flaggning.

Födelsedagskaffe
Att dricka kaffe har en speciell ställning inom den finländska kulturen. Om du dricker eftermiddagskaffe den 5 december klockan 14 hör du till en stor grupp som samtidigt firar Finland som har jubileumsår. Du kan dricka födelsedagskaffe hemma, på arbetsplatsen, i ett café, med grannen eller till exempel genom att njuta av en lugn stund ensam. Den dagen dricker du kaffe för att fira Finlands födelsedag!

Flaggning

I år kan du undantagsvis hissa den finska flaggan redan den 5 december klockan 18 och festflaggningen kan fortsätta fram till självständighetsdagens kväll klockan 22. Flaggan ska dock lysas upp under de mörka timmarna. I Borgå vajar flaggorna åtminstone på taket av stadshuset och vid Konstfabriken.

Festbelysning

Självständighetsljus hör traditionellt till firandet av självständighetsdagen. Tänd två ljus klockan 18 vid fönstret och njut av den lugna och festliga stämningen som ljusen skapar.

Stadshuset i Borgå lyses upp i blåvitt ljus på självständighetsdagen. Också Borgå vatten lyser upp Hammars vattentorn på ett imponerande sätt. Belysningen tänds i början av december och lämnas på för att lysa upp stadssiluetten i Borgå alltid under mörka årstider. Belysningen av vattentornen är Borgå vattens permanent gåva till stadsbor. Även de nya julljusen skapar feststäming i staden. Förverkligandet av julljusen är en av kommunteknikens största investeringar under Finland 100-jubileumsåret.

Gymnasieeleverna och scouterna i Borgå tänder ett minnesljus på varje hjältegrav på hjältegravgården i Borgå på förmiddagen den 6 december. Totalt 441 ljus skapar en värdig stämning långt ut på kvällen.

Även Borgå domkyrka lyses upp i blåvitt ljus på självständighetsdagen klockan 16–24. Borgå kyrkliga samfällighet, Porvoon suomalainen seurakunta och Borgå svenska domkyrkoförsamling vill på det sättet fira det hundraåriga Finland och hedra våra krigsveteraner.

Övriga evenemang

På bibliotek på olika håll i landet och också på Borgå stadsbibliotek har man en förfest dagen före självständighetsdagen den 5 december kl. 12–13. Det hundraåriga Finland firas med biblioteksdans genom att dansa till och lyssna på finländsk musik från vår självständighetstid. På programmet finns också en musikutställning med temat Finland 100 och kaffeservering.

Bland stora evenemang som ordnas dagen före självständighetsdagen den 5 december är också en fest för barn på Ständerhuset i Helsingfors till vilken man har bjudit in två tioåriga representanter från alla kommuner i Finland. Värd för evenemanget är statsminister Juha Sipilä. Representanterna för Borgå är Luukas Kankaanpää och Elin Johansson från den finskspråkiga och svenskspråkiga skolan i Hindhår. För arrangemangen av evenemanget svarar Mannerheims Barnskyddsförbund, Barnombudsmannen och organisationen Finland 100 vid statsrådets kansli.

Borgå stad har valt Finland 100 som gemensamt tema för det här läsåret och jubileumsåret har uppmärksammats på många sätt i skolor, daghem, läroinrättningar och vårdinrättningar. Inför självständighetsdagen firar skolorna och daghemmen med Finland 100 som tema. På festprogrammet finns bland annat föreställningar av eleverna och barnen, verkstäder, konstutställningar och förstås dans.

Programmet för hela veckan

Fler tips för att fira Finland finns på adressen

Hur skapar jag feststämmining

Ytterligare uppgifter:

kulturkoordinator Sini Kallio, tfn 040 676 3005, sini.kallio@porvoo.fi

Barnens självständighetsdagsfest i Helsingfors

27.11.2017 11:47

Categories: Finland 100