Fastighetsbesiktningarna i Kerkkon koulu och Tuorilan koulu har blivit färdiga