Färsk utredning: I Borgå centrum finns rekordfå tomma affärslokaler